This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Обработка на работни заплати

Обработка на работни заплати

Партнирайки си с БДО, Вие може да разчитате на постоянна и висококачествена услуга, гарантираща спазването на законовите изисквания и внимание към детайла. Ние разбираме сложността, ресурсите и експертизата нужни за предоставянето на навремена услуга, всеки път.  

  • Пълен отсорсинг на работни заплати
  • Изготвяне на платежни нареждания за заплати
  • Изготвяне на доклади към НСИ
  • Изготвяне на месечни отчети за НОИ
  • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в Националния осигурителен институт
  • Изготвяне на информация при прекратяване на трудовото правоотношение и обработка на трудовата книжка
  • Съдействие при одити и други проверки, извършвани от администрацията за социално осигуряване