Обработка на работни заплати

Обработка на работни заплати

Партнирайки си с БДО, Вие може да разчитате на постоянна и висококачествена услуга, гарантираща спазването на законовите изисквания и внимание към детайла. Ние разбираме сложността, ресурсите и експертизата нужни за предоставянето на навремена услуга, всеки път.  

  • Пълен отсорсинг на работни заплати
  • Изготвяне на платежни нареждания за заплати
  • Изготвяне на доклади към НСИ
  • Изготвяне на месечни отчети за НОИ
  • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в Националния осигурителен институт
  • Изготвяне на информация при прекратяване на трудовото правоотношение и обработка на трудовата книжка
  • Съдействие при одити и други проверки, извършвани от администрацията за социално осигуряване