This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Одит на финансови отчети

Одит на финансови отчети

Одитът не е статичен процес и ние осъзнаваме нуждата да предлагаме на нашите клиенти най-добрия възможен кръг от услуги, като за това гарантираме постоянното развитие и подобряване на нашия диапазон от одит инструменти. 
Методологиите, инструментите и указанията на БДО са разработени имайки предвид нашите клиенти и неизменно отразяват всички външни развития и фактори. По този  начин, БДО одит подходът е базиран на обстойно изследвана обща методология, която е центрирана около:

  • Придобиване на разбиране за одитирания бизнес от вътрешна и външна гледна точка
  • Оценка на риска от съществени грешки, както и на контролите съществуващи за адресиране и предодвратявяне на тези грешки 
  • Избиране на подходящи процедури за получаване на доказателства за съществените твърдения във финансовите отчети 
  • Осигуряване на строг контрол върху извършването на одита

В един свят на непрекъснато нарастващи технически изисквания, БДО  гарантира, че нашите клиенти са с една крачка напред.
БДО е една от шестте мрежи членки на Global Public Policy Committee, което ни дава възможност за нашия отличителен принос към действията нужни от сектора за адресиране на ролята на одитора и очакванията на клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни.