• Одит на финансови отчети

Одит на финансови отчети

Одитът не е статичен процес и ние осъзнаваме нуждата да предлагаме на нашите клиенти най-добрия възможен кръг от услуги, като за това гарантираме постоянното развитие и подобряване на нашия диапазон от одит инструменти. 
Методологиите, инструментите и указанията на БДО са разработени имайки предвид нашите клиенти и неизменно отразяват всички външни развития и фактори. По този  начин, БДО одит подходът е базиран на обстойно изследвана обща методология, която е центрирана около:

  • Придобиване на разбиране за одитирания бизнес от вътрешна и външна гледна точка
  • Оценка на риска от съществени грешки, както и на контролите съществуващи за адресиране и предодвратявяне на тези грешки 
  • Избиране на подходящи процедури за получаване на доказателства за съществените твърдения във финансовите отчети 
  • Осигуряване на строг контрол върху извършването на одита

В един свят на непрекъснато нарастващи технически изисквания, БДО  гарантира, че нашите клиенти са с една крачка напред.
БДО е една от шестте мрежи членки на Global Public Policy Committee, което ни дава възможност за нашия отличителен принос към действията нужни от сектора за адресиране на ролята на одитора и очакванията на клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни.