• Одит на вътрешен контрол

Одит на вътрешен контрол

 Одит на ефективността на вътрешния контрол върху финансовата отчетност.