This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Одиторски услуги

Одит & Услуги за изразяване на сигурност

Непрекъснато променящия се и сложен бизнес пейзаж носи със себе си набор от възможности за Вас и Вашия бизнес. Независимо дали сте бизнес управляван от собственика или многонационално предприятие листвано на борсата, навигиращо тези предизвикателства, БДО може да ви предостави услугите, които търсите.

Силата на нашата международна мрежа се основава на нашите професионалисти, предоставящи изключително ниво на обслужване и услуги с най-високо качество.

Основните услуги предлагани от нас в тази област:

  • Одит на финансови отчети 
  • Non-audit assurance services
  • Одит на вътрешен контрол
  • Счетоводно консултиране
  • Услуги за подаване на нормативна информация

Одитът от БДО придава достоверност на финансовите отчети на клиента и нашите одитори допринасят много повече за даден ангажимент, от това да отмятат задачи. Чрез нашата глобална мрежа, те получават достъп до знания за развития в индустриалните сектори и международните тенденции и това им дава присъща осведоменост както за глобалния пазар, така и за задължителните местни изискванния. Ние ще се срещнем с Вас преди да започнем работа и ще Ви зададем множество въпроси, за да вникнем наистина във Вашия бизнес и да го разберем напълно. 
Одитът не е статичен процес и ние осъзнаваме нуждата да предлагаме на нашите клиенти най-добрия възможен кръг от услуги, като за това гарантираме постоянното развитие и подобряване на нашия диапазон от одит инструменти. 
Методологиите, инструментите и указанията на БДО са разработени имайки предвид нашите клиенти и неизменно отразяват всички външни развития и фактори. По този  начин, БДО одит подходът е базиран на обстойно изследвана обща методология, която е центрирана около:

Придобиване на разбиране за одитирания бизнес от вътрешна и външна гледна точка

Оценка на риска от съществени грешки, както и на контролите съществуващи за адресиране и предодвратявяне на тези грешки 

Избиране на подходящи процедури за получаване на доказателства за съществените твърдения във финансовите отчети 

Осигуряване на строг контрол върху извършването на одита

В един свят на непрекъснато нарастващи технически изисквания, БДО  гарантира, че нашите клиенти са с една крачка напред.
БДО е една от шестте мрежи членки на Global Public Policy Committee, което ни дава възможност за нашия отличителен принос към действията нужни от сектора за адресиране на ролята на одитора и очакванията на клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни.