• Финансово и институционално консултиране

Финансово и институционално консултиране

Ние можем да осигурим персонализирана помощ в областта на дългосрочното развитие и инвестиционните стратегии чрез следните услуги:

Идентификация:

• Оценка на нуждите на клиента;
• Проектиране / приоритизиране на проекти;
• Идентифициране на програмите за финансиране от ЕС;
• идентифициране на средствата за съфинансиране;
• Основни планове;
• Бюджетно планиране.

Изготвяне:

• Предпроектно проучване;
• Институционална оценка;
• Анализ на разходите и ползите;
• Анализ на кредитоспособността;
• Подкрепа при проектирането на проекта;
• Подкрепа за получаване на средства за съфинансиране;
• Подготовка на финансовото приложение.