• Сливания и придобивания

Сливания и придобивания

С близо 450  специалисти по сливания и придобивания в 50 държави по света и във всеки континент, БДО има международния обхват, от който все по-често се нуждаят нашите клиенти.

Нашият водещ пазар на сливания и придобивания е специализиран в консултирането на собствениците да увеличат стойността си чрез поверителни и силно управлявани процеси на продажба. Много от нашите сделки включват консултиране на предприемачи зад значителен бизнес, управляван от собствениците им, подкрепени от частни капиталови инструменти или публични компании. Разбираме амбициозни управленски екипи, които се нуждаят от трансгранични съвети и ние разбираме инвеститорите в частен капитал по целия свят. Нашето специално умение е да управляваме и разрешаваме сблъсъците на културата и бизнес практиките, които неизбежно възникват при транзакциите.