• Бизнес реорганизация

Бизнес реорганизация

Нашите услуги включват:

Доброволна ликвидация

Това е доброволна процедура под контрола на акционера, при която ликвидаторите реализират активите на дружеството и ги разпределят, за да удовлетворят кредиторите и да върнат собствениците. Това е терминален процес, последван от разпадането на компанията.

Консултантска дейност
Услуги, предоставяни на клиенти, за които не сме назначени от съда като съдебни ликвидатори или администратори като: правна помощ за несъстоятелни дружества, оценка на възможностите за реализиране на искове срещу несъстоятелни дружества и тяхното възстановяване, подготовка и изпълнение на планове за реорганизация на неплатежоспособни Компании, анализиране и идентифициране на оптималното решение за напускане на пазара.

 

Restructuring advisory

• Restructuring M&A

• Operational advisory

• Debt advisory

• Pensions advisory

• Independent business reviews

• Cash and liquidity/working capital management

We have an exclusive arrangement with a legal firm who has deep experience in the area of restructuring/liquidation services.