This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Трансферно ценообразуване

Трансферно ценообразуване

Трансферното ценообразуване се отнася до  цени на несвързани лица, намиращи се в различни юрисдикции, които се начисляват взаимно за стоки и услуги. Данъчните правила, свързани с трансферното ценообразуване, са сложни и правителствата все по-проактивно обръщат внимание на политиките и практиките за трансферно ценообразуване. Правителствените одити на дейностите по трансферно ценообразуване могат да бъдат отнемащи време и стрес, а санкциите за изпълнение на правилата за трансферно ценообразуване могат да бъдат значителни.

Специалистите на БДО за глобално ценообразуване помагат да разработите политики за трансферно ценообразуване, които максимално увеличават потенциала Ви за увеличаване на доходите след данъчно облагане, като същевременно намалите вероятността да бъдете подложени на данъчни корекции и санкции.