• Стратегическо данъчно планиране

Стратегическо данъчно планиране

Решенията за бизнеса често имат данъчни последици - някои влияят върху сумата, която плащате, някои изпълняват изисквания за спазване на изискванията и често и двете са проблем. Така естествено, отчитането на данъчните последици от бизнес решението има смисъл. Нашата структура, ориентирана към бизнеса, предоставя информация за тенденциите, регулаторните проблеми и бизнес практиките в много сектори. Нашите данъчни експерти разбират вашия бизнес и тънкостите на данъчните режими, които ви въздействат и осигуряват практически решения на ясен език.

Ние имаме опит при идентифициране и предвиждане на проблемни области и възможности в бизнес средата. Можем да помогнем по различни начини, включително:

Корпоративно данъчно планиране

• Определяне на възможности за ефективно управление на бизнеса Ви и данъчен риск
• Преглед на ефективността на Вашите бизнес структури
• Консултиране за данъчните последици от предложените транзакции
• Подпомагане на реорганизацията на вашия бизнес
• Преразглеждане на споразуменията на акционерите.