This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Стратегическо данъчно планиране

Стратегическо данъчно планиране

Решенията за бизнеса често имат данъчни последици - някои влияят върху сумата, която плащате, някои изпълняват изисквания за спазване на изискванията и често и двете са проблем. Така естествено, отчитането на данъчните последици от бизнес решението има смисъл. Нашата структура, ориентирана към бизнеса, предоставя информация за тенденциите, регулаторните проблеми и бизнес практиките в много сектори. Нашите данъчни експерти разбират вашия бизнес и тънкостите на данъчните режими, които ви въздействат и осигуряват практически решения на ясен език.

Ние имаме опит при идентифициране и предвиждане на проблемни области и възможности в бизнес средата. Можем да помогнем по различни начини, включително:

Корпоративно данъчно планиране

• Определяне на възможности за ефективно управление на бизнеса Ви и данъчен риск
• Преглед на ефективността на Вашите бизнес структури
• Консултиране за данъчните последици от предложените транзакции
• Подпомагане на реорганизацията на вашия бизнес
• Преразглеждане на споразуменията на акционерите.