• Международно данъчно планиране

Международно данъчно планиране

Когато бизнеса Ви се разширява извън границите на страната Ви, данъчните въпроси стават още по-сложни. Ето защо е важно Вашите съветници да са информирани и опитни във всяка юрисдикция, в която присъствате. Интегрираната мрежа от данъчни специалисти в 158 държави в БДО има опит в управлението на най-сложните данъчни предизвикателства в широк кръг от индустрии и международни граници. Ние довеждаме познанията на мрежата до всички ангажименти.