• Косвени данъци

Косвени данъци

Оценяването на въздействието на данъка върху добавената стойност (ДДС), данъка върху стоките и услугите (ДГС), продажбите и местните данъци, митата и акцизите и т.н. може да бъде трудна задача. Нашите данъчни специалисти могат да ви помогнат да управлявате тежестта за непрякото данъчно облагане и ние можем да Ви помогнем да въведете стратегии, за да осигурите ефективен подход към разнообразните предизвикателства, създадени от косвените данъци. Ние предлагаме интегриран подход, който да ви помогне да управлявате нерешените данъчни въпроси във всички юрисдикции. И вие получавате практическо участие на нашите най-опитни професионалисти - хора, които се гордеят с изключителното обслужване на клиентите.