This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Данъци

Данъци

Данъчни услуги - Дружества

 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за ДДС
 • Закон за местните данъци и такси
 • Регистрация и отчитане пред Българската народна банка за заеми на и от чуждестранни лица
 • Приложение на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Данъчни ревизии и други проверки

Данъчни услуги - Физически лица

 • Консултации относно приложение на Закона за данък върху доходите на физическите лица
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации
 • Предварителна калкулация на данъци
 • Представяне пред данъчните
 • Приложение на спогодби за избягване на двойното данъчно
 • Данъчни ревизии и други проверки
Разгледайте други услуги на БДО