• Данъци

Данъци

Данъчни услуги - Дружества

 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за ДДС
 • Закон за местните данъци и такси
 • Регистрация и отчитане пред Българската народна банка за заеми на и от чуждестранни лица
 • Приложение на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Данъчни ревизии и други проверки

Данъчни услуги - Физически лица

 • Консултации относно приложение на Закона за данък върху доходите на физическите лица
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации
 • Предварителна калкулация на данъци
 • Представяне пред данъчните
 • Приложение на спогодби за избягване на двойното данъчно
 • Данъчни ревизии и други проверки

Разгледайте други услуги на БДО