• Услуги

Одит & Услуги за изразяване на сигурност

Одитът не е статичен процес и ние осъзнаваме нуждата да предлагаме на нашите клиенти най-добрия възможен кръг от услуги, като за това гарантираме постоянното развитие и подобряване на нашия диапазон от одит инструменти.    

Данъци

Нашите данъчни експерти са готови да Ви помогнат независимо дали Вашият казус засяга мулти-национално предприятие или имате въпрос относно данъчното третиране на доходите на Вашия местен персонал.

Консултантски услуги

Нашите бизнес услуги са предназначени за предоставяне на консултации и съдействие за фирми, посредници и органите от обществения сектор, за избягване или намаляване на риска, подобряване на производителността, и създаване на стойност.

Счетоводни услуги и аутсорсинг

БДО Ви осигурява висококачествен, гъвкав подход, който работи за Вашите счетоводни нужди. Ние ще Ви осигурим цялостно аутсорсинг обслужване, управлявано от един екип, който да Ви осигури ясна комуникация и 24/7 контрол, където и да сте или искате...