• Услуги

Одит & Услуги за изразяване на сигурност

Одитът не е статичен процес и ние осъзнаваме нуждата да предлагаме на нашите клиенти най-добрия възможен кръг от услуги, като за това гарантираме постоянното развитие и подобряване на нашия диапазон от одит инструменти.    

Данъци

Нашите данъчни експерти са готови да Ви помогнат независимо дали Вашият казус засяга мулти-национално предприятие или имате въпрос относно данъчното третиране на доходите на Вашия местен персонал.

Консултантски услуги

Нашитебизнес услугиса предназначениза предоставяне на консултацииисъдействие зафирми, посредници иорганите от обществения сектор, за избягване или намаляване на риска,подобряване на производителността,и създаване на стойност.

Счетоводни услуги и аутсорсинг

БДО Ви осигурява висококачествен, гъвкав подход, който работи за Вашите счетоводни нужди. Ние ще Ви осигурим цялостно аутсорсинг обслужване, управлявано от един екип, който да Ви осигури ясна комуникация и 24/7 контрол, където и да сте или искате...