• Финансови услуги

Финансови услуги

Помагаме на отделните бизнеси да си проправят път във време на всеобхватни промени.

Промяна в регулациите. Засилен контрол от регулаторните органи. Нарастващата конкуренция. Секторът на финансовите услуги е под натиск по отношение на няколко основни начина.Компаниите във всеки сегмент на индустрията са изправени пред множество предизвикателства. И много от тях имат както финансови, така и оперативни последствия за бизнеса им.
 
Нашият опит в сектора помага на клиентите да се ориентират в една променяща се и силно конкурентна индустрия. Нашите специалисти осигуряват одиторски, данъчни и консултантски услуги на широк кръг от финансови институции, институции управляващи активи,  и застрахователни компании. Ние предлагаме проактивни съвети и услуги с добавена стойност за нашите клиенти, включително комплексни услуги за привеждане в съответствие.
 
Във всички тези сегменти, БДО прибавя по-задълбочено разбиране на сложността на сектора на финансовите услуги, както и уникалните предизвикателства пред бизнеса на нашите клиенти. И подкрепени от глобална мрежа, която обхваща 154 страни и територии, ние сме в състояние да адресираме както  локални, така и международни нужди.