This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Финансови услуги

Финансови услуги

Помагаме на отделните бизнеси да си проправят път във време на всеобхватни промени.

Промяна в регулациите. Засилен контрол от регулаторните органи. Нарастващата конкуренция. Секторът на финансовите услуги е под натиск по отношение на няколко основни начина.Компаниите във всеки сегмент на индустрията са изправени пред множество предизвикателства. И много от тях имат както финансови, така и оперативни последствия за бизнеса им.
 
Нашият опит в сектора помага на клиентите да се ориентират в една променяща се и силно конкурентна индустрия. Нашите специалисти осигуряват одиторски, данъчни и консултантски услуги на широк кръг от финансови институции, институции управляващи активи,  и застрахователни компании. Ние предлагаме проактивни съвети и услуги с добавена стойност за нашите клиенти, включително комплексни услуги за привеждане в съответствие.
 
Във всички тези сегменти, БДО прибавя по-задълбочено разбиране на сложността на сектора на финансовите услуги, както и уникалните предизвикателства пред бизнеса на нашите клиенти. И подкрепени от глобална мрежа, която обхваща 154 страни и територии, ние сме в състояние да адресираме както  локални, така и международни нужди.