This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Технологии, Науки за живота, Медии & Развлечения, Телекомуникации

Технологии, Науки за живота, Медии & Развлечения, Телекомуникации

Счетоводство за иновациите.

Иновацията е от съществено значение, за да се гарантира успех секторите в технологиите и науките за живота. И в среда, белязана от изместване на регулациите и бизнес моделите, стабилните фискални практики и достъп до капитал са по-важни от всякога - когато компаниите инвестират в научноизследователска и развойна дейност, придобиване на нови продукти, или чуждестранна експанзия.
 
Професионалистите на БДО са придобили дълбоки познания при подпомагането на нашите клиенти по света да навигират своите сектори и да постигат своите бизнес цели.  Ние предлагаме широка гама от консултации в следните ключови области:

  • M&A Консултации
  • Първоначално публично предлагане
  • Данъчно планиране и консултации
  • Лицензионни споразумения
  • Финансова отчетност и Регулаторни въпроси

С глобална мрежа, която обхваща повече от 150 страни, BDO предоставя одиторски, данъчни, консултантски услуги по риска, и консултантски услуги за софтуерни, хардуерни, Cleantech, и научни предприятия с дейност в целия свят. Чрез споделяне на знания и идеи чрез различни изследвания,  БДО консултантите  предлагат подкрепа отвъд съответствието.