• Технологии, Науки за живота, Медии & Развлечения, Телекомуникации

Технологии, Науки за живота, Медии & Развлечения, Телекомуникации

Счетоводство за иновациите.

Иновацията е от съществено значение, за да се гарантира успех секторите в технологиите и науките за живота. И в среда, белязана от изместване на регулациите и бизнес моделите, стабилните фискални практики и достъп до капитал са по-важни от всякога - когато компаниите инвестират в научноизследователска и развойна дейност, придобиване на нови продукти, или чуждестранна експанзия.
 
Професионалистите на БДО са придобили дълбоки познания при подпомагането на нашите клиенти по света да навигират своите сектори и да постигат своите бизнес цели.  Ние предлагаме широка гама от консултации в следните ключови области:

  • M&A Консултации
  • Първоначално публично предлагане
  • Данъчно планиране и консултации
  • Лицензионни споразумения
  • Финансова отчетност и Регулаторни въпроси

С глобална мрежа, която обхваща повече от 150 страни, BDO предоставя одиторски, данъчни, консултантски услуги по риска, и консултантски услуги за софтуерни, хардуерни, Cleantech, и научни предприятия с дейност в целия свят. Чрез споделяне на знания и идеи чрез различни изследвания,  БДО консултантите  предлагат подкрепа отвъд съответствието.