This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Производство & Дистрибуция

Производство & Дистрибуция

Когато сигурността е от ключово значение.

С колебания в цените на енергията и суровините, наблюдаването на производствените методи е по-важно от всякога. Освен това, способността да се предскажат и преценят промените в поведението на потребителите и на търсенето, колкото и да е трудно, е от първостепенно значение за повишаване на ефективността .
 
Консултативният подход на БДО ни позволява да обслужваме клиентите отвъд данъчни съображения, и да предложим съвети по въпросите на прогнозирането. Нашите специалисти идентифицират рисковетесвързани с финансиране, изследователски и развойни разходи, инвентаризация, правителствените регулации, както и производствената верига.

Нашия счетоводен, данъчен и бизнес консултантска опит ръководи бизнеса през неговите най-големи предизвикателства,  позволявайки му да се конкурира в един световен пазар, където клиентите очакват високи нива на обслужване при по-ниски разходи.

Ние осигуряваме достъп до мрежа от прфесионалисти с разнообразен секторен опит, които предлагат експертиза, опит и напътствие.