• Производство & Дистрибуция

Производство & Дистрибуция

Когато сигурността е от ключово значение.

С колебания в цените на енергията и суровините, наблюдаването на производствените методи е по-важно от всякога. Освен това, способността да се предскажат и преценят промените в поведението на потребителите и на търсенето, колкото и да е трудно, е от първостепенно значение за повишаване на ефективността .
 
Консултативният подход на БДО ни позволява да обслужваме клиентите отвъд данъчни съображения, и да предложим съвети по въпросите на прогнозирането. Нашите специалисти идентифицират рисковетесвързани с финансиране, изследователски и развойни разходи, инвентаризация, правителствените регулации, както и производствената верига.

Нашия счетоводен, данъчен и бизнес консултантска опит ръководи бизнеса през неговите най-големи предизвикателства,  позволявайки му да се конкурира в един световен пазар, където клиентите очакват високи нива на обслужване при по-ниски разходи.

Ние осигуряваме достъп до мрежа от прфесионалисти с разнообразен секторен опит, които предлагат експертиза, опит и напътствие.