This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

БДО България

Уведомление: БДО България е оператор на лични данни, регистриран от Комисията за защита на личните данни на Република България, записан с номер 232.

В кои случаи събираме Вашата лична информация?

Когато ни изпратите заявка на имейл или запитване чрез секцията "Контакти" на този сайт, ние получаваме вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и друга информация, свързана с вашето запитване / заявка. Ние също така получаваме лична информация като част от процесите за наемане и при подаване на онлайн формуляр за кандидатстване за работа, като създадете "Онлайн Профил" на себе си и ни предоставите лична информация, която включва вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, електронен емайл адрес и друга информация, свързани със заетостта. Тези лични данни се съхраняват само за срока, необходим за изпълнението на заявката или за обработването на Вашата молба за работа. Ние също така може да събираме допълнителна лична информация от вас от време на време чрез други форми на този Сайт, чрез електронна поща за кореспонденция, както и чрез други онлайн средства. Необходимата информация ще бъде минимална, за да се даде възможност на БДО България да се справи с вашето искане. Когато се иска допълнителна информация, това ще бъде отбелязано и предоставянето й е доброволно. Допълнителна информация се иска само, за да ни даде възможност да осигурим най-подходящият отговор на вашата заявка.
Чувствителна информация не се изисква чрез този сайт, освен когато се изисква от закона, като част от процеса на набиране на персонал. Чувствителна информация включва данни, свързани с: раса или етнически произход; политически възгледи; религиозни или други подобни вярвания; физическо или психическо здраве; сексуална ориентация или криминално досие. Когато предоставяте поверителна информация, това ще се приеме като изрично съгласие за използване на тази информация във връзка с целите, за които е била предоставена.

Техническа информация

Когато посетите този сайт, може да събираме техническа информация, която само по себе си не Ви идентифицира по име. Тази информация може да включва, например,  IP (Internet Protocol) адрес, кои са посещаваните от вас страници в този сайт, други страници, които посещавате в интернет, и от това кой браузър се използва, за да видите този сайт. Тези технически данни се използват за измерване и подобряване на ефективността на този сайт, за да диагностицираме проблеми с нашия сървър, за администриране на този сайт, за да видим от къде идва трафик към сайта и за идентифициране на потребителите ни. Може също така да събираме друга информация, която не разкрива самоличността , като дейност и предпочитанията на ползващите сайта, известна също като демографска или профилни  данни. Ние към момента не правим това, но си запазваме правото да  комбинираме данните, описани в този параграф с вашата лична информация.
  

Използване на лична информация

Ние използваме Събраната лична информация от и чрез този сайт за различни цели в рамките на неговата дейност и така както друго е посочено чрез настоящото. Личната информация, предоставена се използва само за конкретната цел, за която е предоставена, освен ако изрично не изберете да получите друга информация от БДО България. При искане на материал иили искане някой да се свърже с вас ще има възможност да получите допълнителна информация, която може да представлява интерес. Например:

  • За да отговорим на Вашите заявки изпратени посредством имейл или "Форма за контакт";
  • За да обработим Вашите запитвания и да предадем заявените от Вас материали;
  • За да се свържем с вас, когато се изисква допълнителна информация;
  • За да Ви изпратим имейл и съобщения по електронната поща, популяризиращи продуктите и услугите си. (Може да се откажете от получаване на определени съобщения с промоционален имейл от нас, както е описано в раздела "Отказване от" по-долу.

Сигурност

Общоприетите стандарти за технология и оперативна сигурност са въведени, за да се защити личната информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Всички партньори, служители и директори са задължени да водят личната информация като поверителна и само упълномощени лица да имат достъп до тази информация.

Моля, бъдете внимателни, когато изпращате  лична информация до нас чрез електронна поща. Е-мейлът често не е сигурен начин за споделяне на информация.
Поради отворения характер на интернет, не можем да гарантираме, че всяка информация, съхранявана на сървърите ни, прехвърляни към или от вас, ще бъдат свободни от неоторизиран достъп. Чрез използването на този Сайт, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да поемете тези рискове.


В малко вероятния случай, че ние смятаме, че сигурността на вашата лична информация, която притежаваме или контролираме може да е била компрометирана, може да направим опит да Ви уведомим за това. Ако нотификацията е необходима, ние ще се стремим да го направим възможно най-бързо при тези обстоятелства, както и, доколкото имаме Ваш имейл адрес, може да ви уведомим по електронната поща.