• Хора и ценности

Хора и ценности

Нашите хора са предпоставка за нашия успех.

Нашата Мисия
• Да бъдем сред водещите Български одит и счетоводна компании;
• Да осигуряваме изключително ниво на обслужване в съответствие с международните стандарти и най-добрите глобални практики на BDO;
• Да бъдем доверен партньор за нашите клиенти, които търсят високо ниво на професионализъм съчетано със здрави и отличителни професионални отношения;
• Да създаваме работна среда, в която всички съдружници и служители се чувстват мотивирани, са горди със своя принос и се наслаждават на възможности за възнаграждаващи кариери.  
Нашата Визия
• Да бъдем предпочитан партньор за разрастващите се бизнес организации в България и да бъдем разпознавани за изключителното ниво на обслужване на нашите клиенти;
• Да бъдем предпочитан работодател за начинаещите таланти и установените професионалисти в сферата на публичното счетоводство.

Нашите ценности

За нас изключителната клиентска услуга се основава на пет основни компонента, които определят BDO днес: нуждите на клиента, комуникацията, ангажираността, хората и стойността.

Потребностите на клиента

Ние инвестираме много време в опознаването на нашите клиенти: изграждане на лични взаимоотношения, за да можем да предвидим техните нужди и да предложим истинска добавена стойност.

Комуникация

Нашият основен приоритет е да бъдем ясни, открити и бързи в цялата ни комуникация. На практика това означава да се осигурят къси линии на комуникация, така че клиентите ни винаги да знаят с кого да говорят. Нашите клиентски екипи, включително и нашите старши професионалисти, лесно могат да се свържат, така че техният опит в предлагането на задълбочен поглед в бранша и познания за пазара е лесно достъпен.

Ангажираност

Нашата постоянна стремеж към постигане на високите очаквания на нашите клиенти е в нашата ДНК. Ние се ангажираме да предоставяме постоянно висококачествени услуги, които да отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Хора

Ние наемаме опитни хора и ги овластяваме да направят промяна чрез първокласно обучение, възможности и възнаграждение. Чрез осигуряването на подходяща среда за нашите хора и подходящите хора за нашите клиенти, ние гарантираме фокус върху предоставянето на изключителни клиентски услуги.

Стойност

В БДО ние вярваме, че нашите нови идеи и иновативно мислене помагат на клиентите да постигнат своите цели и да допринесат за техния търговски успех - сега и в бъдеще. Подготвените от нас съвети са подкрепени от местните и регионални експертни познания, заедно с глобалния опит. В нашата все по-глобализирана икономика това е основен фактор за добавена стойност за бизнеса на всеки клиент.